Synoniemen

Als je veel met taal bezig bent, dan weet je dat het soms lastig is om synoniemen te vinden voor bepaalde woorden. Gelukkig kunnen wij je daarbij helpen. Via het synoniemenwoordenboek op onze website kun je eenvoudig op zoek naar woorden met een gelijke betekenis.

Wat zijn synoniemen?

Van Dale omschrijft synoniem als: 'woord met (bijna) dezelfde betekenis' of 'hetzelfde betekenend'.. Zo is 'oudeheer' een synoniem voor 'vader' en is 'frullen' een ander woord voor 'knutselen'. Wist je dat het woord synoniem zelf ook een synoniem heeft? 'Tweelingwoord' wordt ook wel gebruikt om woorden met een gelijke betekenis te omschrijven. Het tegenovergestelde van een synoniem is een antoniem. Enkele voorbeelden zijn warm vs. koud en mooi vs. lelijk.

Waarom gebruiken we synoniemen?

De voornaamste reden om synoniemen te gebruiken is om te voorkomen dat een woord te veel terugkomt in een tekst. Door het gebruik van synoniemen maak je een tekst levendiger en is deze beter leesbaar. Alhoewel woorden een gelijke betekenis kunnen hebben, kan de lading soms net even anders zijn. Daarnaast kan cultuur een rol spelen. Zo gebruikt men het woord 'friet' in provincie Noord-Brabant en is in Noord-Holland 'patat' een meer gangbare term.